artikel

Cara Nabi Muhammad saw Berhaji [1]

Ketika Nabi Muhammad saw hendak berhaji, beliau mengumumkan keinginannya kepada para sahabat. Semua sahabat beliau bersiap-siap untuk keluar bersama beliau.

Pengumuman Nabi itu juga didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar kota Madinah. Semua orang yang mendengar berita itu berbondong bondong ke Madinah untuk ikut berhaji bersama Rasulullah.

Jumlah peserta haji pada saat itu bertambah besar oleh peserta lain yang ditemui beliau di tengah perjalanan sehingga nampak layaknya arakan sejauh pandangan mata.

Related Articles

Nabi keluar dari kota Madinah tepat pada hari sabtu tanggal 25 Dzil Qaidah setelah bershalat dhuhur empat raka’at. Sebelum keluar beliau sempat berpidato untuk mengajarkan kaum muslimin cara berihram serta segala macam yang wajib dan sunnah.

Dalam perjalanan beliau selalu mengucapkan kalimat Talbiah “Labaika Allahuma Labaik, Laa syarika laka labaik. Innal hamda wa ni’mata laka wal mulka laa syarika laka.”

Sebagian orang ada yang menambah kalimat talbiah dan ada pula yang menguranginya. Mendengar hal itu Nabi hanya diam saja dan tidak menegur mereka sedikitpun. Nabi tetap bertalbiah hinggah tiba di suatu tempat bernama Al ‘Araj. Waktu itu beliau berkendara bersama Abu Bakar.

Cara Nabi Muhammad saw Berhaji

MUhammad saw berhaji

Selanjutnya Nabi meneruskan perjalanan melewati desa Abwa’, lembah asfan, saraf sampai tiba di suatu tempat yang bernama Dzi Thuwa. Di tempat ini beliau bermalam satu malam.

Malam ahad 4 Zulhijjah, keesokan harinya setelah bershalat fajar, beliau segera melanjutkan perjalanan ke kota Mekkah. Sebelum berangkat, beliau menyempatkan diri untuk mandi terlebih dahulu.

Beliau sampai di kota Mekkah tepat pada waktu Dhuha. Ketika beliau melihat Ka’bah Baitullah beliau membaca doa:

“Ya Allah tambahkan Rumah-Mu ini (Ka’bah) kemuliaan, ketinggian, dan kehebatan.”

Selanjutnya beliau mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Setelah itu beliau membaca,

“Ya Allah, Engkau penyelamat, dari Engkaulah keselamatan, hidupkanlah kami dengan keselamatan.”

Setelah masuk Masjidil Haram, beliau langsung menuju ke Kakbah. Sesampainya di dekat Hajarul Aswad beliau menciumnya. Kemudian beliau menepi ke sebelah kanan dan menjadikan ka’bah di sebelah kirinya. Kemudian beliau memulai thawafnya dengan setengah berlari pada putaran ketiga pertama.

Kemudian beliau mempercepat langkahnya. Langkah beliau dipendekkan. Kemudian Rasulullah menutup satu bahunya dengan kain selendangnya sedangkan bahu satunya dibiarkan terbuka.

Setiap kali sampai di samping Hajarul Aswad beliau memberi isyarat dengan mengangkat ujung tonkatnya (ber-Istilam). Sesudah selesai berthawaf beliau segera menuju ke belakang maqam Ibrahim sambil membaca ayat,

“Wattakhizzu min maqaami Ibrahima Mushala.” Setelah itu beliau bershalat di belakang maqam Ibrahim dua raka’at. Kemudian beliau menuju ke Hajarul Aswad untuk menciumnya. Selanjutnya Nabi keluar dari ke Shafa dan pintu yang berhadapan dengan shafa.

Setelah mendekati Shafa, beliau membaca ayat “Innas Shafaa wal Marwata min sya’aarillah.” Kemudian beliau menaiki bukit Shafa sambil membaca “Abdau bimaa Badaallahi bihi” hingga tampak Ka’bah. Sambil menghadap kiblat beliau bertakbir dan membaca,

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Tunggal dan tidak bersekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan Bagi-Nya segala pujian. Dia Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Tunggal. Dialah (Allah) yang menepati janji-Nya. Dan yang menolong hamba-Nya serta yang mengalahkan musuh-musuh sendirian”

Nabi berada di kota Mekkah selama empat hari. Mulai hari Minggu sampai hari Rabu. Pada hari kamis, Nabi Muhammad saw dikuti dengan kaum Muslimin, berangkat ke Mina di waktu Dhuha. Sesampainya di Mina beliau menjama’ shalat dhuhur dengan Ashar. Dan beliau bermalam di Mina.

Keesokan harinya, pada hari Jum’at, ketika matahari terbit beliau menuju ke Arafah. Selama di Arafah beliau tinggal di suatu kemah yang telah disiapkan.

Setelah matahari tergelincir, beliau menaiki untanya menuju ke pertengahan wadi Arafah. Di tempat tersebut beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya.

Dalam khutbah tersebut Nabi Muhammad saw menerangkan kepada kaum Muslimin tentang dasar-dasar agam Islam dan menghancurkan sendi-sendi syirik serta adat istiadat jahiliah.

Dalam khutbah tersebut Nabi Muhammad saw juga menetapkan segala macam yang diharamkan oleh Allah swt. Seperti menumpahkan darah, merampas harta dan merusak kehormatan seseorang. Dan beliau menghapuskan sisa sisa adat Jahiliah yang masih ada seperti riba dan sebagainya.

Selain itu, Nabi Muhammad saw juga menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk selalu memperhatikan hak dan kewajiban kaum wanita. Seperti berlaku baik memberi nafkah dan pakaian kepada mereka.

Selain itu, Nabi Muhammad saw juga berpesan agar selalu berpegang teguh kepada Al Quran dan dikatakan pula bahwa mereka tidak akan sesat selama mereka tetap berpegang teguh kepada Al-Quran.

Beliau kemudian meminta kepada mereka menyatakan dengan serempak,

“Kami bersaksi bahwa bahwa engkau telah menyampaikan pesan Allah dan telah memberi nasihat kepada kami.” Ikrar ini diulangi sebanyak tiga kali. Setelah itu Nabi mengangkat jari ke atas sambil berseru,

“Ya Allah  saksikanlah apa yang mereka telah ikrarkan” setelah itu beliau meminta kepada yang hadir untuk menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal berazan dan beriqamah. Beliau bershalat dhuhur dua raka’at dengan dijama’ dengan shalat Ashar dua raka’at walaupun hari itu adalah hari Jum’at.

Artikel selanjutnya baca di sini Cara Nabi Muhammad saw Berhaji [2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button