hukum islam

 • Ketentuan Pembagian Harta Waris

  Ketentuan pembagian harta waris yang disebutkan dalam kitabullah ada enam: 1. Setengah bagian 2. Seperempat bagian 3. Seperdelapan bagian 4.…

  Read More »
 • Hukum Wasiat

  Wasiat itu diperbolehkan terhadap harta yang diketahui maupun yang tidak diketahui serta terhadap sesuatu yang ada maupun yang tiada. Wasiat…

  Read More »
 • Hukum Menuduh Orang Berzina

  Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, maka dia dijatuhi hukuman qadzaf (tuduhan) dengan delapan syarat. Tiga di antaranya berhubungan dengan…

  Read More »
Back to top button