puasa

Nama Lain dari Bulan Ramadhan

Dilihat dari keutamaannya, bulan Ramadhan memiliki beberama nama, antara lain :

Nama Lain dari Bulan Ramadhan

1. Syahrul Quran, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil),,, (Al Baqarah: 185)

2. Syahrushiyam, yaitu bulan yang diwajibkan berpuasa bagi orang orang yang beriman, Sebagaimana sabda Rasulullah saw,
nama lain bulan ramadhan

Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan pahala (kepada Allah), maka diampuni dosanya yang telah lalu. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

3. Syahrutiilawah, yaitu bulan untuk memperbanyak tilawah Alquran. Ibnu Abbas meiwayatkan:

Bahwasanya Rasulullah saw adalah orang yang paling pemurah terlebih lebih dalam bulan Ramadhan, bulan dimana beliau selalu ditemui Jibril. Jibril menemui beliau setiap malam bulan Ramadhan untuk bertadarrus Alquran. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

4. Syahrurrahmah, yaitu bulan dimana Allah swt lebih banyak melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba hamba-Nya yang selalu taat beribada kepada-Nya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah saw bersabda,

Pada bulan Ramadhan, umatku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Pertama, bila datang awai malam Ramadhan, Allah azza wa jalla melihat mereka. Dan barangsiapa dilihat oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan azab selamanya. Kedua, bau mulut mereka di sore hari (saat puasa) lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kesturi. Ketiga, para malaikat memohonkan ampun untuk mereka siang dan malam. Keempat, Allah azza wa jalla telah menyuruh surga. Dia berfirman kepada surga-Nya itu, ‘Bersiap-siap dan berhiaslah untuk hamba-hamba- Ku. Sudah dekat waktunya mereka (hamba-hamba-Ku) itu berislirahat dari kesusahan dunia menuju rumah dan rahmat Ku.’ Kelima, bila telah tiba akhir malam (Ramadhan), Alla mengampuni dosa mereka semua. ’ Seorang sahabal bertanya ‘Apakah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar mala keagungan)?’Jawab beliau, ‘Lain! Tidakkah kamu melihat para pegawai (buruh). Bukankah jika telah rampung pekerjaannya mereka disempurnakan gajinya (mendapatkan bonus).” (HR. Baihaqi) 

5. Shahrunnajah, yaitu bulan dibebaskannya dari adzab api neraka, Rasulullah saw bersabda,

Tiada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan dengan puasa satu hari itu Allah akan menjaukan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. (HR Al Bukhari dan Muslim)

6. Syahrushshabri, yaitu bulan untuk mendidik, melatih dan menempa pribadi seorang muslim agar selalu bersifat sabar. Yakni bersabar dalam menunaikan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan sabar ketika ditimpa musibah, supaya dirinya menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah swt:

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai Keuntungan yang besar. (QS. Fushshilat: 34-35)

7. Syahrul Muwasah, yaitu bulan untuk memberikan bantuan kepada orang orang yang berhajat atau memerlukan pertolongan

8. Syahrul Jud. yaitu bulan untuk meraih keikhlasan dengan cara memperbanyak sedekah, memberikan bantuan kepada fakir miskin, menginfakkan sebagian harta dan telah dikaruniakan Allah kepadanya, dan lain sejenisnya.

9. Serta nama nama lain seperti Syahrul Huda (bulan turunnya petunjuk), Syahrul Ibadah (Yaitu bulan untuk memperbanyak amaliah ibadah), Syahrul Jihad (bulan untuk berjihad melawan hawa nafsu), dan Syahrul Ghufran (bulan penuh ampunan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button