Agamaartikel

Tanda Tanda Penyakit Hati

Hati manusia, senantiasa bolak-balik, tiada tetap. kadang ia bersih,kuat iman, bercahaya, lemah lembut, tetapi suatu saat menjadi kotor, lemah iman, gelap gulita,buta, keras membatu terhadap kebenaran. di antara penyebab hati yang kotor adalah tiada beriman kepada Tuhan dan banyak berbuat kesesatan.

Orang yang hatinya kotor dan sakit akan mudah digoda setan yang menjerumuskannya kepada perbuatan maksiat, dosa, dan kezaliman.

Allah berfirman:

“Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusushan yang sangat’,’ (QS. 22: 53)

Sebalikmya, orang yang senantiasa membersihkan hati dari berbagai penyakitnya akan tampil sebagai orang yang mukhlis, yaitu orang yang ikhlas menjalankan ibadah dan semua aktivitas kehidupan.

Allah berfirman:

“Iblis menjawab, ‘Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka’,” (QS. 38: 82-83)

Manusia yang mempunyai penyakit di dalam hatinya mempunyai tanda-tanda, yaitu:

Kehilangan cinta yang tulus

Orang yang mengidap penyakit hati tidak akan boleh mencintai orang lain dengan benar. Dia tidak mampu mencintai keluarganya dengan ikhlas. orang seperti itu agak sulit untuk mencintai Nabi, apalagi mencintai Tuhan yang lebih abstak. karena ia tidak dapat mencintai dengan tulus dia juga tidak adak mendapat kecintaan yang tulus dari orang lain. sekiranya ada yang mencintai dengan tulus, ia akan curiga akan kecintaan itu.

tanda tanda penyakit hati

Kehilangan ketentraman dan ketenangan batin.
Memiliki hati dan mata yang keras.
Pengidap penyakit hati mempunyai mata yang sukar terharu dan hati yang sulit tersentuh.
Kehilangan kekhusyukan dalam ibadat.
Malas beribadat atau beramal.
Senang melakukan dosa.

Orang yang berpenyakit hati merasakan kebahagiaan dalam melakukan dosa. tidak ada perasaan bersalah yang mengganggu dirinya sama sekali.

Terdapat sebuah do’a yang isinya meminta agar kita diselamatkan dari berbagai jenis penyakit hati:

“Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak kenyang, mata yang tidak menangis, dan do’a yang tidak diangkat.”

Merujuk pada do’a di atas, kita boleh menyimpulkan ciri-ciri orang yang berpenyakit hati sebagai berikut:

Memiliki ilmu yang tidak bermanfaat.
Mempunyai hati yang tidak boleh khusyuk.
Memiliki nafsu yang tidak pernah kenyang.
Doanya tidak diangkat dan didengar Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button