shalat

Tata Cara Shalat Tahajud

tahajud 
Shalat Tahajud termasuk salat sunah yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. Banyak ulama berpendapat bahwa dasar pelaksanaan salat tahajud adalah Surat Al-isra’ Ayat 79

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.”(Al-Isra : 79)

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa ayat tersebut menandakan perintah Allah kepada kaum muslimin untuk mengerjakan shalat malam yang dikerjakan rutin agar mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah.

Tata Cara Shalat Tahajud

Adapun tata cara pelaksanaan shalat tahajjud yang dilaksanakan oleh Rasulullah, tergambar di dalam beberapa hadis berikut

Pertama, Hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah. Ia menuturkan sebagai berikut,

“Rasulullah salat delapan rakaat, beliau tidak duduk, kecuali pada rakaat kedelapan. Beliau duduk sambil berzikir kepada Allah, kemudia beliau berdoa, lalu salam sampai kami dapat mendengar salamnya. Kemudian beliau salat lagi dua rakaat sambil duduk, kemudian salam, lalu beliau salat satu rakaat sehingga jumlahnya menjadi sebelas rakaat” (HR Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw menunaikan salat malam (Tahajjud) delapan rakaat sekaligus dengan sekali salam pada rakaat yang kedelapan dan Rasulullah saw duduk pada rakaat yang kedelapan dan diakhiri salam. Kemudian Rasulullah saw melanjutkan salat dua rakaat sambil duduk. Setelah salam, Rasulullah saw melakukan salat satu rakaat sehingga jumlahnya menjadi sebelas rakaat.

Kedua, Hadis riwayat Abdullah bin Abi Qais, yaitu tatkala ia bertanya kepada Aisyah tentang salat malam Rasulullah saw, Aisyah menjelaskan,

“Rasulullah saw salat witir empat rakaat dan tiga rakaat atau enam rakaat dan tiga rakaat atau delapan rakaat dan tiga rakaat atau sepuluh rakaat dan tiga rakaat. Rasulullah saw tidak pernah salat witir kurang dari tujuh rakaat dan tidak tidak pernah lebih dari tiga belas rakaat” (HR Abu Daud)

Ketiga, Hadis riwayat Aisyah. Ia menuturkan,

“Rasulullah saw salat malam tiga belas rakaat, beliau salat witir lima rakaat dengan tidak duduk dalam rakaat manapun, kecuali pada rakaat yang terakhir” (HR Bukhari dan Musllim)

Keempat, Hadis Abu Salamah yang mengatakan,

“Rasulullah saw salat tiga belas rakaat, beliau salat delapan rakaat, kemudian salat witir satu rakaat, kemudian salat lagi dua rakaat sambil duduk. Jika beliau hendak ruku’, beliau berdiri dan ruku, kemudian beliau salat lagi dua rakaat di antara azan dan iqamah salat subuh” (HR Bukhari dan Muslim)

Beberapa Hadis Aisyah,

“Ketika Rasulullah saw bertambah berat badannya karena sakit, beliau mengerjakan salat witir itu tujuh rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang keenam (tasyahud awal) dan pada rakaat tang ketujuh (untuk tasyahud akhir) dan tidak salam, kecuali pada rakaat yang ketujuh. Kemudian beliau salat lagi dua rakaat sambil duduk, maka jadilah sembilan rakaat” (HR Abu Daud)

“Maka beliau telah berusia lanjut dan lemah, beliau salat witir tujuh rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang keenam kemudian bangkit dan tidak salam, kemudian beliau salat lagi untuk rakaat yang ketujuh, kemudian salam. Lalu beliau salat lagi dua rakaat sambil duduk” (HR Nasa’i)

“Dan beliau salat sembilan rakaat tidak duduk, kecuali pada rakaat yang kedelapan, beliau berzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa, kemudian beliau bangkit tidak salam, kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kesembilan. Kemudian beliau duduk berzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan berdoa, lalu salam sampai kami mendengar salamnya, kemudian beliau salat dua rakaat sambil duduk sehingga semuanya menjadi sebelas rakaat” (HR Muslim)

Inilah hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara salat tahajud yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. Meskipun bervariasi dalam rakaatnya, jumlah rakaat secara keseluruhan tidak lebih dari sebelas rakaat.

Semoga bermanfaat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button